Hợp đồng nhân viên mới trong 1 nốt nhạc

Nhân viên tự khai thông tin, công ty thiết lập đãi ngộ. Xuất hợp đồng, thế là xong!

Và tất nhiên, WISAMI cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng.

Nhân viên mới tự điền thông tin

theo form mẫu gồm các thông tin cần thiết. Tự động nhắc bổ sung thông tin còn thiếu. Thông báo cho người phụ trách khi đủ thông tin cần thiết.

Lập chính sách đãi ngộ chuẩn thị trường

Gợi ý đãi ngộ, phụ cấp theo điển hình trên thị trường, phù hợp nhất cho công ty và người lao động. Hoặc bạn có thể thiết lập riêng theo cách của mình.

Còn lại tự động hết

Thông tin công ty được điền tự động. Các điều khoản hợp đồng lao động theo mẫu chuẩn thị trường. Khi đủ thông tin, tự động xuất file hợp đồng gửi về email.

Tiện lợi, chuyên nghiệp

Tiết kiệm thời gian còn làm việc chính