Tự động hoá

Hành Chính Nhân sự


Hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tính lương, bảo hiểm hoàn toàn tự động.

Sau đúng lần đầu tiên nhập hồ sơ nhân sự

And of course, WISAMI commits to protecting our customers' information.

01

Hợp đồng, chính sách,
quy trình nhân sự theo chuẩn tốt nhất thị trường.

Và bạn không cần lo lắng về các thay đổi của quy định Nhà nước và tranh chấp pháp lý nữa, mọi thứ đã được WISAMI thiết kế chuẩn chỉnh, hoàn thiện cho công ty bạn.

02

Chấm công bằng wifi,
xin nghỉ phép trực tuyến

Thay thế máy vân tay xưa cũ bằng sản phẩm của năm 2017.
Chấm công, báo muộn, báo nghỉ bằng điện thoại hoặc máy tính dễ dàng hơn cả nhắn tin.

03

Tính lương,
bảo hiểm, thuế tự động

Tự động, chính xác, bảo mật, tự động cập nhật theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bạn sẽ không cần phải quan tâm đến những lỗi sai do nhập liệu, nhầm lẫn phép tính nữa.

Convenient, professional

Save time for main, important tasks

Được tin dùng bởi: